ENERGIE INVESTERINGSAFTREK

Bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en het toepassen van duurzame energie in hun onderneming. Dergelijke investeringen leveren dubbel voordeel op.
U  bespaart u op uw energiekosten en betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. Bij aanschaf van een bedrijfsmiddel  dat aan de energieprestatie-eisen voldoet, mag een bedrag  van 41,5% van het investeringsbedrag ten laste worden gebracht van de winst. Zo krijgt een ondernemer ongeveer  10% van het investeringsbedrag terug van de fiscus.
-De kosten van één bedrijfsmiddel moeten minimaal € 450,- bedragen en het totale bedrag aan energie-investeringen moet per kalenderjaar ten minste € 2.500,- zijn;
-In één kalenderjaar wordt per onderneming over ten hoogste € 118 miljoen aan energieinvesteringen EIA verleend.

Het budget voor 2014 is € 111 miljoen. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Een Investering waarvoor vanaf 1 januari 2012 een aanschafverplichting wordt aangegaan moet  digitaal worden aangevraagd. Er is een  eHerkenning nodig om een aanvraag te doen in het eLoket van Agentschap NL. U kunt volstaan met een eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 1. Op www.agentschapnl.nl/eLoket vindt u daar meer informatie over. Investeringen waarvoor de opdracht al in 2011 is gegeven kunt u alleen  met het papieren meldingsformulier aanvragen.
Download de energielijst 2012
MKB Subsidie Recht

Rosendaalseweg 643a
6824 KL  Arnhem

06 - 52064242

info@mkbsubsidierecht.nl