INNOVATIE KREDIET

Met het Innovatiekrediet kunt u tot 35% financiering krijgen voor ontwikkelingsprojecten met veel commerciële potentie, maar nog te grote technische risico's. Door het innovatiekrediet te gebruiken beperkt u uw financiële risico.          U hoeft namelijk niet terug te betalen als de innovatie technisch onhaalbaar blijkt.

Voor wie
Innovatieve ondernemingen die technische en/of klinische ontwikkelingsprojecten uitvoeren en  nog financiering zoeken. Sinds 2012 is het innovatiekrediet ook beschikbaar voor niet MKB ondernemingen.
De projecten zijn gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten. Het wordt verstrekt voor:
•    technische ontwikkelingsprojecten;
•    klinische ontwikkelingsprojecten.
Het Innovatiekrediet biedt de volgende belangrijke voordelen:
•    er is geen samenwerking met andere bedrijven en/of instellingen vereist, wat bij subsidies vaak wel het geval is;
•    er zijn geen beperkingen aan kosten die u uitbesteedt.
•    het gebruik van innovatiekrediet verhoogt uw eigen aandeel in de onderneming.
•    uw solvabiliteit wordt positief beïnvloed door betere verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen.

Een aanvraag indienen
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij AgentschapNL. Een aanvraag bestaat uit een aanvraagformulier, projectplan en ondernemingsplan. Tijdens het aanvraagtraject zal er een bespreking met AgentschapNL plaatsvinden. Bij de beschikking zal in overleg met AgentschapNL een aflossingsschema opgesteld worden op basis van de omzetprognose. MKB Subsidie Recht  kan voor hulp zorgen bij het opstellen van het projectplan, de formulieren en aanscherping van het ondernemingsplan. Ook kunnen wij helpen bij het opstellen van de omzetprognose en de onderhandelingen met AgentschapNL over het aflossingsschema.

Bijdrage
Het budget voor 2012 bedraagt € 65 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten en € 30 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten. De bijdrage is maximaal 35% voor MKB, voor niet-MKB 25%, van de subsidiabele kosten met een minimum van € 150.000,-. Het maximale krediet bedraagt € 5 miljoen en wordt in fasen beschikbaar gesteld.

Voorwaarden
- De termijn waarbinnen een technisch of klinisch ontwikkelingsproject moet worden afgerond bedraagt zes jaar;
- Als het project is afgerond en de commerciële fase aanbreekt, begint u met de aflossing van het krediet;terugbetaalschema wordt vooraf overeengekomen;
- De aflossing vindt plaats in maximaal tien jaar;
- De subsidie voor een duurzaam technisch project wordt niet verstrekt indien één of meer overheidsinstanties of openbare lichamen gezamenlijk direct of indirect zeggenschap heeft of hebben over 25% of meer van het kapitaal of van de stemrechten.

MKB Subsidie Recht

Rosendaalseweg 643a
6824 KL  Arnhem

06 - 52064242

info@mkbsubsidierecht.nl