INNOVATIEBOX

Heeft u als bedrijf een innovatief product? Dan kunt u gebruikmaken van de innovatiebox: een stimuleringsregeling. Nederland levert een belangrijke bijdrage op innovatief gebied. Hierdoor heeft Nederland een sterke concurrentiepositie ingenomen. Het Ministerie van Financiën heeft de mogelijkheden voor innovatieve ondernemers uitgebreid. U kunt de innovatiebox zien als een belasting voordeel. MKB Subsidie Recht zorgt voor deskundig advies op basis van de innovatieve activiteit, de bijbehorende documenten en de aanwezigheid van een octrooi of S&O-verklaring.

BELASTINGVOORDEEL MET DE INNOVATIEBOX

Belangrijkste verruimingen en fiscale voordelen van de innovatiebox:

- Het tarief voor de vennootschapsbelasting voor innovatieve activiteiten is verlaagd;

- De verliezen van innovatieve activiteiten worden aftrekbaar;

- De grondslag is aanzienlijk verruimd. Alle winsten behaald door innovatieve activiteiten vallen onder het lage tarief.

WAT HEEFT U NODIG BIJ DE AANVRAAG VAN DE INNOVATIEBOX?

Een Speur- en Ontwikkelingswerkverklaring (S&O-verklaring) is vereist om deel te kunnen nemen aan deze regeling. Tegenwoordig is er geen bovengrens meer en daardoor is het toepassingsbereik aanzienlijk groter. MKB Subsidie Recht zorgt voor een deskundige Subsidie-adviseur die u informeert u over de mogelijkheden.

WILT U WETEN OF DE INNOVATIEBOX INTERESSANT IS VOOR UW BEDRIJF?

MKB Subsidie Recht heeft specialisten in haar portefeuille die bekend zijn met de innovatiebox, dus met de regelingen en dus ook weten wat de mogelijkheden zijn. Een (technisch) consultant voert onderzoek uit en onderzoekt belangrijke documentatie omtrent uw innovatie. Hierna wordt bekeken wat de subsidiemogelijkheden zijn voor U als ondernemer en worden afspraken gemaakt.

UITBREIDING VAN DE INNOVATIEBOX IN 2011

In 2011 is het voordeel van de innovatiebox (een tarief van 5% in de vennootschapsbelasting) ook van toepassing op winst uit innovatieve activiteiten in de periode tussen de aanvraag en het verkrijgen van een octrooi.

MKB Subsidie Recht

Rosendaalseweg 643a
6824 KL  Arnhem

06 - 52064242

info@mkbsubsidierecht.nl