Fundraising

Fundraising kan een mogelijkheid bieden om kapitaal te verwerven, waarmee bepaalde doelen te bereiken zijn. Het inzetten van fundraising impliceert wel het hebben (of opstellen) van een plan of programma. Immers de potentiële gever wil weten wat er met zijn/haar geld gaat gebeuren.

Er zijn verschillende mogelijkheden om fundraising aan te pakken en is sterk afhankelijk van het onderwerp waarvoor het gevraagd zal worden en de tijdspanne waarin het moet worden uitgevoerd. Soms is er wel tijd en zijn er andere mogelijkheden, dan als het op korte termijn moet.

Ons bureau kan u behulpzaam zijn in het proces er naar toe, als wel bij het opzetten van de Fundraising zelf.

investeerders

.

 

MKB Subsidie Recht

Rosendaalseweg 643a
6824 KL  Arnhem

06 - 52064242

info@mkbsubsidierecht.nl