KP7

Het 7de Kaderprogramma van de Europese Unie KP7,

Subsidies verstrekt vanuit KP7 zijn bijna altijd gericht op de internationale samenwerking tussen bedrijven en wetenschappelijke instellingen, in Europa en erbuiten.

Er zijn subsidies voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratieprojecten. Er zijn minimaal drie partners uit verschillende EU-lidstaten of geassocieerde landen nodig om aan een project deel te nemen.

WELK KP7 BLOK PAST BIJ WELK  INNOVATIEPROJECT?

KP7 bestaat uit vier blokken: Samenwerking, Ideeën, Onderzoekers en Capaciteit.

KP7 BLOK Samenwerking: Biedt financiële ondersteuning aan Europese bedrijven en universiteiten die in internationaal verband onderzoeken verrichten die bijdragen leveren aan de versterking van de concurrentiepositie van de Europese industrie, én het moet passen in één van de tien thema's van Coöperation. Dat zijn:
- Gezondheid;
- Voedsel, landbouw, visserij en biotechnologie;
- Informatie- en communicatietechnologie;
- Nanowetenschap, -technologies, materiaal en nieuwe productiemethoden;
- Energie;
- Milieu (o.a. klimaatverandering);
- Transport (inclusief luchttransport);
- Sociaal-economische  wetenschappen ;
- Ruimteonderzoek;
- Veilgheid
.
Deze thema's worden jaarlijks uitgewerkt. Projecten dienen hier nauw op aan te sluiten.


KP7 BLOK Ideeën :  Stimuleert excellente onderzoekers. Internationale uitvoering is niet noodzakelijk.  Het onderzoek kan plaatsvinden binnen zeer uiteenlopende kennisgebieden. De coördinatie is in handen van de Europese Onderzoeksraad.


KP7 BLOK onderzoekers : Biedt onderzoekers bij bedrijven en universiteiten ondersteuning. Het is mogelijk met financiële ondersteuning gedurende een bepaalde periode onderzoek te doen in het buitenland en om buitenlandse onderzoekers tijdelijk in dienst te nemen. Wordt gefinancierd met zogenoemde Marie Curie-beurzen.


KP7 BLOK Capaciteit : Programma's om de Europese capaciteit voor het verrichten van onderzoek te versterken. De belangrijkste onderdelen zijn:
• Infrastructuur onderzoek;
- Onderzoek voor de ontwikkeling van het  Midden en Klein Bedrijf (voorheen CRAFT en Collective Research);
- Kennisregio ‘s;
- Onderzoekspotentieel ;
- Coherente ontwikkelingen van onderzoeksbeleid
- Sociale wetenschappen;
- Internationale Samenwerkingsactiviteiten (INCO).
WILT u deelnemen aan KP7 ?
Neem contact op met MKB Subsidie Recht

MKB Subsidie Recht

Rosendaalseweg 643a
6824 KL  Arnhem

06 - 52064242

info@mkbsubsidierecht.nl