Kredieten

Banken doen niets, wordt vaak beweerd. Maar dit is vaak niet waar! Bedrijven met goede vooruitzichten, omzetten, aflossingscapaciteit en goede plannen kunnen veelal succesvol beroep doen op een bancaire faciliteit. Ook als de productontwikkeling nog in volle gang is en zekerheden te klein zijn voor de ambitieuze plannen, kan financiering mogelijk zijn. De Nederlandse overheid kan dan bijspringen door deels borg te staan. Er zijn diverse borgstellings varianten mogelijk. Zo zijn er borgstelllingen voor starters, innovatieve bedrijven of snelle groeiers. Wij zorgen voor goed en gedegen advies over de mogelijkheden voor uw bedrijf. Als startpunt bestuderen wij daarbij uw bedrijfsgegevens (jaarrekening en forecast) om de haalbaarheid van een aanvraag in te kunnen schatten.deposit

MKB Subsidie Recht

Rosendaalseweg 643a
6824 KL  Arnhem

06 - 52064242

info@mkbsubsidierecht.nl