MILIEU INVESTERINGS AFTREK - MIA

De MIA biedt ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen de mogelijkheid tot 36% van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. De Vamil biedt een liquiditeits- en rentevoordeel.

Ondernemers die Vamil voor een bedrijfsmiddel toepassen mogen dit bedrijfsmiddel willekeurig ofwel vrij afschrijven. Het budget voor 2014 voor de MIA is € 93 miljoen. Het budget voor de VAMIL in 2014 is € 38 miljoen. Het totaal aan investeringen dat een aanvrager per jaar in aanmerking kan laten komen voor MIA/Vamil bedraagt € 25 miljoen. Voor de MIA en Vamil is jaarlijks een maximum bedrag beschikbaar. Dreigt overschrijding van dat bedrag, dan kan de minister van Financiën de regeling beperken of buiten werking stellen. Dit wordt dan in de Staatscourant gepubliceerd. De vrije afschrijving via Vamil was 100%, maar wordt tot en met 2013 beperkt tot 75% van het geïnvesteerde bedrag.

Door het verlagen van de percentages wordt een afbouwregeling van de Groenfinanciering bekostigd. Vanaf 2014 worden de percentages weer op het oorspronkelijke niveau gebracht. Investeringen waarvoor u vanaf 1 januari 2012 een aanschafverplichting aangaat moeten digitaal worden aangevraagd. U heeft eHerkenning nodig om een aanvraag te doen in het eLoket van Agentschap NL. U kunt volstaan met een eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 1.

Op www.agentschapnl.nl/eLoket vindt u daar meer informatie over. Investeringen waarvoor de opdracht al in 2011 is gegeven kunt u alleen op de oude manier, dus met het papieren meldingsformulier aanvragen.

 

MKB Subsidie Recht

Rosendaalseweg 643a
6824 KL  Arnhem

06 - 52064242

info@mkbsubsidierecht.nl