Nieuwe regeling Letterenfonds voor stimuleren van schrijvers

Het Nederlands Letterenfonds heeft de Regeling projectsubsidies voor publicaties gepubliceerd. De nieuwe regeling heeft tot doel om talent in een vroeg stadium te signaleren en te stimuleren én schrijvers in staat te stellen een oeuvre op te bouwen. De regeling is de opvolger van de Werkbeursregeling schrijvers (nieuwe stijl) en de Regeling stimuleringsbeurzen schrijvers. Voor de nieuwe regeling is in 2013 € 2.150.000 beschikbaar. Tender start vanaf 1 januari 2013.

Lees meer...

Stimulering kwaliteit literatuur 2013

 

Het doel van het Nederlands Letterenfonds (NLLETTER) is het stimuleren van de kwaliteiten diversiteit in de literatuur en bij te dragen aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. 

Het fonds is op 1 januari 2010 ontstaan uit een fusie tussen het Fonds voor de Letteren (LETTER) en de Stichting Nederlands literair productie- en vertalingenfonds (LITERAIR).


Het fonds ondersteunt schrijvers, vertalers, uitgevers en literaire festivals met verschillende soorten beurzen en subsidies. Daartoe beschikt het over de volgende regelingen:

- Regeling projectsubsidies voor publicaties;

- Initiatief literaire tijdschriften 2013;

- Digitale literaire projecten;

- Werkbeurzen vertalers;

- Reis- en verblijfsbeursregeling;

- Schrijversbiografieregeling;

- Literaire uitgaven;

- Geillustreerde kinder- en jeugdliteratuur;

- Kousbroek Essay opdrachtregeling;

- Schwob: voor (nog) onvertaalde literatuur uit alle windstreken;

- Regeling meerjarige subsidies;

- Poezie op het scherm.

Daarnaast reikt het fonds jaarlijks de zogenaamde Talentbeurzen uit voor de meest talentrijke masterstudenten literair vertalen van de Universiteit Utrecht. Een Talentbeurs bestaat uit een geldbedrag van € 3200, dat kan worden ingezet voor de individuele begeleiding door een ervaren professioneel vertaler bij het maken van een substantiële vertaling. 

De voorwaarden en de hoogte van de bijdrage verschillen per regeling. Als u wilt toetsen of uw activiteiten mogelijk in aanmerking komen, kunt u contact opnemen met Raymond Rudge via 06-84223472.

 

Licht op groen voor elektrisch rijden

Nederland is bij uitstek geschikt voor elektrisch rijden door de korte afstanden, vlakke wegen en een goede stroomvoorziening. Ook zijn vele vooraanstaande toeleveranciers van elektrische auto's Nederlandse bedrijven. Om die uitgangspositie ten volle te benutten wordt Nederland een proeftuin voor elektrisch rijden. Zo kan de marktintroductie van elektrische auto's hier worden versneld.

Lees meer...

Meer artikelen...

MKB Subsidie Recht

Rosendaalseweg 643a
6824 KL  Arnhem

06 - 52064242

info@mkbsubsidierecht.nl