REASEARCH & DEVELOPMENT AFTREK (RDA)

Met de RDA kunnen aan R&D-gerelateerde investeringen in bedrijfsmiddelen (afschrijvingen) en de bijbehorende exploitatiekosten in mindering worden gebracht op de fiscale winst. Bijvoorbeeld investeringen in machines, materialen of uitbestede kosten zoals de bouw van een prototype.
Voor wie is de RDA regeling?  Nederlandse ondernemers en zelfstandigen die R&D-werkzaamheden verrichten.
Bijdrage RDA :U kunt over 2012 40% van de relevante investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, waardoor u hierover geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen.  RDA levert  u over 2012 een netto voordeel op van 10% over de aan uw R&D toerekenbare kosten en investeringen.

Uw RDA-aanvraag indienen
Deze wordt ingediend bij Agentschap NL. De aanvraag wordt tegelijk ingediend met de aanvraag voor een S&O-verklaring (WBSO). Hierbij geldt het volgende: drie keer per jaar mag een aanvraag worden ingediend. De periode bedraagt min. 3 en max. 6 kalendermaanden,  die elkaar niet mogen overlappen. De aanvraag moet minimaal 1 maand voordat de periode begint worden ingediend. Vanaf 1 juli 2012 loopt de aanvraagprocedure voor RDA synchroon met de aanvraag voor een S&O-verklaring. Om ondernemers gedurende de opstartperiode, die loopt tot 1 mei 2012 tegemoet te komen, kunnen kosten en uitgaven die zijn gemaakt vanaf 1 januari 2012 via een RDA-beschikking met terugwerkende kracht worden goedgekeurd.

Voorwaarden van de RDA regeling
• Op dit moment wordt bepaald welke kostensoorten in aanmerking komen voor de aftrek. Daarbij wordt rekening gehouden met het budget. In 2014 is € 302 miljoen beschikbaar.
• Alleen kosten die gemaakt worden na 1 januari 2012 komen voor aftrek in aanmerking;
• De hierna genoemde kosten en uitgaven komen niet in aanmerking voor de aftrek: financieringskosten, afschrijvingskosten,uitbesteed onderzoek, investeringen die in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek EIA of voor milieu-investeringsaftrek MIA, en kosten voor grondverwerving en grondverbetering;

Meer informatie over de RDA regeling?
Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd in deze regeling? Neem dan contact op met uw subsidieadviseur van
MKB Subsidie Recht

MKB Subsidie Recht

Rosendaalseweg 643a
6824 KL  Arnhem

06 - 52064242

info@mkbsubsidierecht.nl