Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

SDE-Technologieën die in aanmerking komen voor subsidie zijn: windenergie (diverse categorieën), waterkracht, zon-PV ≥ 15 kWp, thermische drukhydrolyse bij AWZI/RWZI, osmose, vergisting van biomassa (diverse categorieën), thermische conversie van biomassa, ketel op biomassa, biomassavergassing, geothermie en zonthermie met apertuuroppervlakte van ≥ 100 m2.
Belangrijkste wijzigingen in 2012:

De opzet komt overeen met de SDE+ regeling voor 2011. De belangrijkste wijzigingen zijn of hebben betrekking op:
-Stimulering van hernieuwbare warmte;
-Nieuwe categorieën in 2012 zijn zonthermie, biomassavergassing en een categorie wind op land ‹ 6 MW met extra vollasturen;
-Uitbreiding met warmte bij bestaande biomassa-installaties;

- De geproduceerde elektriciteit die niet op het net wordt ingevoed, maar direct in het eigen bedrijf wordt gebruikt, is subsidiabel, met uitzondering van het gebruik van energie in de productie-installatie zelf;

- Banking gemiste subsidiabele productie;
- Er is een grootverbruikersaansluiting vereist voor zon-PV;
- (Uitbreiding) groen gas hubs;
- Verplichting van een uitvoeringsovereenkomst voor projecten met een budgetbeslag groter dan € 400 miljoen;
- Verlengde levensduur bestaande biomassa-installaties.

Technieken die voor een bedrag van € 0,15 /kWh (omgerekend € 1,035 / Nm3, € 41,67 / GJ) energie kunnen produceren, komen in aanmerking voor subsidie. De regeling wordt gefaseerd opengesteld. In de eerste fase kunnen projecten met een basisbedrag dat lager of gelijk is aan € 0,07 /kWh (omgerekend 0,483 / Nm3, € 19,44 / GJ) subsidie aanvragen. In elke opeenvolgende fase gaat, met het overgebleven budget, deze bovengrens een stap omhoog, tot het maximum basisbedrag van € 0,15 /kWh (omgerekend € 1,035 / Nm3, € 41,67 / GJ) in de vijfde fase is bereikt.

Openstelling SDE subsidie

De regeling is op 13 maart 2012 om 9.00 uur  opengesteld voor de eerste fase. De tweede fase wordt op 1 mei om 17.00 uur opengesteld; de derde fase op 18 juni om 17.00 uur; de vierde fase op 3 september om 17.00 uur en; de vijfde fase op 5 november om 17.00 uur. De sluitingsdatum voor alle fasen is 27 december 2012. Binnen iedere fase geldt het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'.

In de eerste fase kunnen aanvragen worden ingediend voor projecten met een basisbedrag lager dan of gelijk aan € 0,07 /kWh of € 0,48 /Nm3 of € 19,44 / GJ.

In de tweede fase kunnen aanvragen worden ingediend voor projecten met een basisbedrag lager dan of gelijk aan € 0,09 /kWh of € 0,62 /Nm3 of € 25,00 / GJ.

In de derde fase kunnen aanvragen worden ingediend voor projecten met een basisbedrag lager dan of gelijk aan € 0,11 /kWh of € 0,76 /Nm3 of € 30,56 / GJ.

In de vierde fase kunnen aanvragen worden ingediend voor projecten met een basisbedrag lager dan of gelijk aan € 0,13 /kWh of € 0,90 /Nm3 of € 36,11 / GJ.

In de vijfde fase kunnen aanvragen worden ingediend voor projecten met een basisbedrag lager dan of gelijk aan € 0,15 /kWh of € 1,04 /Nm3 of € 41,67 / GJ.

Bekijk het overzicht van de openstelling en basisbedragen voor 2012.
In iedere fase kunnen ook projecten worden ingediend in de vrije categorie. Innovatieve ondernemers die goedkoper kunnen produceren dan het berekende basisbedrag voor de betreffende technologie kunnen hun aanvraag in een eerdere fase indienen waarmee de kans op subsidie wordt vergroot. Deze projecten krijgen dan een basisbedrag dat gelijk is aan de bovengrens van de betreffende fase.

MKB Subsidie Recht

Rosendaalseweg 643a
6824 KL  Arnhem

06 - 52064242

info@mkbsubsidierecht.nl