VISIE

Het is ons doel dat de ondernemer zo goed mogelijk geholpen moet worden in het aanvragen en vooral in het realiseren van de subsidies waar hij recht op heeft.

Er zijn talloze subsidieregelingen die vervolgens ook op talloze manieren moeten worden aangevraagd en gerapporteerd. Steeds vaker worden ondernemers ontmoedigd en teleurgesteld bij verwoede pogingen subsidie te verwerven. En steeds vaker worden subsidie adviseurs betrokken bij trajecten waarbij expertise ontbreekt. MKB Subsidierecht ondersteund de ondernemer bij 1) een gedegen onderzoek en 2) zijn keuze middels een netwerk van subsidie adviseurs die zich bewezen succesvol hebben betoond in een of enkele disciplines. Minstens zo belangrijk is onze tool waarbij de ondernemer en de samenwerkende partijen optimaal worden geinformeerd over de status van de subsidie aanvragen. Transparantie en een goede communicatie zijn essentiele kenmerken bij een doeltreffende en succesvolle subsidieverstrekking.

Subsidie : Uw Recht en Ons Vak !

samenwerken  mkb  adviseur

Voor meer informatie met betrekking tot onze klantenservice kunt u terecht bij de button rechts bovenin deze pagina.

MKB Subsidie Recht

Rosendaalseweg 643a
6824 KL  Arnhem

06 - 52064242

info@mkbsubsidierecht.nl