WBSO

Bent u een innovatief bedrijf en bezig met onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur? Projecten moeten, in technische zin, nieuw zijn voor de onderneming zelf. De WBSO subsidie regeling is een van de meest interessante subsidieregelingen in Nederland.


UW LOONKOSTEN VERLAGEN MET DE WBSO SUBSIDIE !
De WBSO-regeling is een aantrekkelijke fiscale stimuleringsregeling waarmee u uw loonkosten voor een groot deel kunt verlagen. U krijgt bij toewijzing een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming krijgt u door een vermindering op uw loonheffng. Het is daarom belangrijk dat de uren worden bijgehouden. Deze uren hebben betrekking op het Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O). Het fiscale voordeel verrrekent u met de Belastingdienst.


KOMT U IN AANMERKING VOOR DE WBSO SUBSIDIE?
Uw bedrijf heeft een afdeling R&D (Research & Development), afdeling engineering of een afdeling productontwikkeling? U komt in aanmerking als u voldoet aan één van onderstaande projecten:
-Technisch-wetenschappelijk onderzoeksproject
Het gaat om een onderzoeksvraag op het terrein van de techniek;
-Ontwikkelingsproject
Ontwikkelingswerkzaamheden leiden tot een voor de aanvrager technisch nieuw (onderdeel van een) fysiek product, productieproces of technisch nieuwe  programmatuur. Met het aantonen van de technische werking in een prototype eindigt het S&O-traject;
-Haalbaarheidsproject
Verhogen de kans op een succesvolle inpassing van nieuwe technologie in bestaande (productie)processen. Dergelijke onderzoeken komen in aanmerking voor zover ze een systematisch opgezette analyse betreffen van de technische mogelijkheden van eigen S&O-werkzaamheden;
-Technisch onderzoek
Het betreft hier het uitvoeren van een technisch onderzoek:
- naar een substantiële wijziging van een productiemethode, indien de wijziging kan leiden tot een significante verbetering van het fysieke productieproces dat al toegepast wordt;
- naar modellering van processen, indien deze kan leiden tot een significante verbetering van programmatuur die al toegepast wordt.


Wilt u meer informatie over de WBSO-regeling ?
Laat MKB Subsidie Recht  uw wbso-aanvraag verzorgen .


MKB Subsidie Recht

Rosendaalseweg 643a
6824 KL  Arnhem

06 - 52064242

info@mkbsubsidierecht.nl