WBSO ICT

Ontwikkelt u technisch nieuwe programmatuur voor uw ICT-project ?

Werkzaamheden met betrekking tot programmatuur kunnen als S&O worden aangemerkt als er sprake is van:
+ Ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur;
+ Technisch wetenschappelijk onderzoek;
+ Analyse van de technische haalbaarheid van eigen S&O;
+ Technisch onderzoek.

UITLEG WBSO ICT SUBSIDIE REGELING
Naast ontwikkeling zijn twee begrippen van belang: programmatuur en technische nieuwheid. Programmatuur : het niet-fysieke, logische deelsysteem van een informatiesysteem dat de structuur van de gegevens en de verwerkingsprocessen bepaalt. Het gaat om het daadwerkelijk realiseren van technisch nieuwe programmatuur. Het beschrijven van modellen, het formuleren van algoritmen of het beschrijven van een architectuur zonder dat er sprake is van programmatuurontwikkeling wordt niet gerekend tot werkzaamheden met betrekking tot technisch nieuwe programmatuur. De technische nieuwheid heeft betrekking op de activiteiten die u uitvoert. Er moet sprake zijn van voor uw onderneming nieuwe technologie, het verder ontwikkelen van bestaande technologie of het ontwikkelen van een technische oplossing voor een specifiek informatietechnologisch probleem.

HEEFT U EEN TECHNISCH PROBLEEM OPGELOST?
Een project dat voor de WBSO in aanmerking komt, is een concreet technisch probleem dat door u wordt opgelost. In de oplossingsrichting worden voor uw onderneming technisch nieuwe principes, methodes of technieken; of bestaande technologie verder ontwikkeld
. Binnen de context van technisch nieuwe programmatuur in de WBSO gaat het altijd om een probleem op het gebied van informatietechnologie.
Het onderscheid tussen project en  probleem is belangrijk. Een project is  bv  de realisatie van een nieuw camerabeveiligingssysteem. Een informatietechnologisch probleem  is dan bv dat het realiseren van de gewenste specificaties niet mogelijk is op basis van het huidige algoritme.  Dit moet  u dan duidelijk  aangeven als probleemstelling. Nieuwe methoden en technieken zijn dus nodig, waardoor er sprake is van technisch nieuwe programmatuur. Ook projecten waarbij programmatuur wordt ontwikkeld om  componenten op technisch nieuwe wijze te integreren  kunnen sinds 2009 als S&O worden aangemerkt. Creëren van een goede onderliggende ICT-infrastructuur  is essentieel  voor het kunnen exploiteren van een innovatieve dienst.
Voorwaarde is dat u de bestaande programmatuurcomponenten zelf hebt ontwikkeld en reeds in uw onderneming toepast. De definitie laat zien dat niet alle activiteiten betrekking hebbende op programmatuurontwikkeling voor de WBSO in aanmerking komen.
Het samenstellen of implementeren van programmatuur wordt aangemerkt als bouw en zijn geen S&O.Het ontwerpen en realiseren van een nieuwe functionaliteit (bouwstenen, modulen, pakketten e.d.) op basis van beschikbare programmatuur en technieken zijn eveneens niet aan te merken als S&O-projecten. Formeel eindigt een WBSO project als het werkingsprincipe is aangetoond.

Gebruik de WBSO ICT-regelingen voor uw ICT-project!
Maak via MKB Subsidie Recht  een afspraak met een wbso ict consultant! We bekijken samen met U de mogelijkheden

 

MKB Subsidie Recht

Rosendaalseweg 643a
6824 KL  Arnhem

06 - 52064242

info@mkbsubsidierecht.nl